Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Núi Taikanzan
Khu vực phía Tây 59

Núi Taikanzan

Cáp treo Komagatake
Khu vực phía Tây 31

Cáp treo Komagatake

Công viên Onshi-Hakone
Khu vực phía Tây 6

Công viên Onshi-Hakone

Đỉnh núi Kanmurigadake
Khu vực phía Tây 14

Đỉnh núi Kanmurigadake

Trung tâm Du lịch Hakone
Khu vực phía Tây 5

Trung tâm Du lịch Hakone

Kotogahama
Khu vực phía Tây 2

Kotogahama

Núi Toumyousan
Khu vực phía Tây 0

Núi Toumyousan

Công viên Makuyama
Khu vực phía Tây 1

Công viên Makuyama

Hakone Kowaki-en Yunessun
Khu vực phía Tây 22

Hakone Kowaki-en Yunessun

Suối nước nóng Only-you
Khu vực phía Tây 19

Suối nước nóng Only-you

Kogome no yu (Suối nước nóng)
Khu vực phía Tây 4

Kogome no yu (Suối nước nóng)

Bảo tàng nghệ thuật Pola
Khu vực phía Tây 55

Bảo tàng nghệ thuật Pola

Bảo tàng Nghệ thuật Hakone
Khu vực phía Tây 24

Bảo tàng Nghệ thuật Hakone

Bảo tàng Thủy tinh Venice, Hakone
Vé khuyến mãi
Khu vực phía Tây 117

Bảo tàng Thủy tinh Venice, Hakone

Bảo tàng Văn học Odawara
Vé khuyến mãi
Khu vực phía Tây 1

Bảo tàng Văn học Odawara