Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Thác Godan
Khu vực phía Tây 1

Thác Godan

Bảo tàng nhiếp ảnh Hakone
Khu vực phía Tây 1

Bảo tàng nhiếp ảnh Hakone

Đền Kohzusan Hohkongohji
Khu vực phía Tây 0

Đền Kohzusan Hohkongohji

Bảo tàng Hakone Mononofunosato
Khu vực phía Tây 2

Bảo tàng Hakone Mononofunosato

Những ngôi mộ của Hojo Ujimasa・Hojo Ujiteru
Khu vực phía Tây 0

Những ngôi mộ của Hojo Ujimasa・Hojo Ujiteru

Bảo tàng Machikado (Ga Bảo tàng Odawara mae Umeboshi)
Khu vực phía Tây 2

Bảo tàng Machikado (Ga Bảo tàng Odawara mae Umeboshi)

Cầu sắt Deyama và suối Hayakawa vào mùa thu
Khu vực phía Tây 3

Cầu sắt Deyama và suối Hayakawa vào mùa thu

Lễ hội hoa mơ Odawara và cưỡi ngựa bắn cung
Khu vực phía Tây 0

Lễ hội hoa mơ Odawara và cưỡi ngựa bắn cung

Làng Ashigara Fureai
Khu vực phía Tây 0

Làng Ashigara Fureai

Bảo Tàng Dân Tộc Minamiashigara
Khu vực phía Tây 0

Bảo Tàng Dân Tộc Minamiashigara

Okawa Mokkoujo (Sơn mài Nhật Bản)
Khu vực phía Tây 0

Okawa Mokkoujo (Sơn mài Nhật Bản)

Trung tâm thông tin thành cổ Odawara (Trải nghiệm mặc áo giáp)
Khu vực phía Tây 11

Trung tâm thông tin thành cổ Odawara (Trải nghiệm mặc áo giáp)

Trung tâm trao đổi sinh kế nhà trọ Odawara
Khu vực phía Tây 3

Trung tâm trao đổi sinh kế nhà trọ Odawara

Bia tưởng niệm văn chương Shinichi Makino
Khu vực phía Tây 1

Bia tưởng niệm văn chương Shinichi Makino

Nhà máy chính Yamayasu, Haneo
Khu vực phía Tây 6

Nhà máy chính Yamayasu, Haneo