Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Bảo tàng Tư dinh cổ Kitakamakura
Yokosuka, Miura 3

Bảo tàng Tư dinh cổ Kitakamakura

Cửa hàng nhuộm Mitomi (Nhuộm cờ Tairyo-bata truyền thống)
Yokosuka, Miura 13

Cửa hàng nhuộm Mitomi (Nhuộm cờ Tairyo-bata truyền thống)

Nhà trọ ở thành phố Miura
Yokosuka, Miura 15

Nhà trọ ở thành phố Miura

Công viên rừng Sanzagaike
Yokosuka, Miura 2

Công viên rừng Sanzagaike

Hoa anh đào trên núi Kamakura
Yokosuka, Miura 12

Hoa anh đào trên núi Kamakura

Công viên Genjiyama
Yokosuka, Miura 7

Công viên Genjiyama

Công viên hoa Kurihama
Yokosuka, Miura 43

Công viên hoa Kurihama

Công viên Tsukayama
Yokosuka, Miura 1

Công viên Tsukayama

Tuyến đường đi bộ Ten-en
Yokosuka, Miura 22

Tuyến đường đi bộ Ten-en

Đạp xe Jogashima (Thuê xe đạp ở Miura)
Yokosuka, Miura 182

Đạp xe Jogashima (Thuê xe đạp ở Miura)

Công viên Verny
Yokosuka, Miura 9

Công viên Verny

Ẩm thực của ngư dân (Nhà trọ Minshuku Hara)
Yokosuka, Miura 21

Ẩm thực của ngư dân (Nhà trọ Minshuku Hara)

Bò quay Kamakurayama
Yokosuka, Miura 10

Bò quay Kamakurayama

Ẩm thực chay đích thực Hachinoki Kamakura
Yokosuka, Miura 4

Ẩm thực chay đích thực Hachinoki Kamakura

Cảng Hayama
Yokosuka, Miura 9

Cảng Hayama