Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Bảo tàng Văn học Kamakura
Yokosuka, Miura 28

Bảo tàng Văn học Kamakura

Chùa Kenchō
Yokosuka, Miura 19

Chùa Kenchō

Chùa Jōmyō kisen'an
Yokosuka, Miura 4

Chùa Jōmyō kisen'an

Zeniaraibenzaiten Đền Ugafuku
Yokosuka, Miura 18

Zeniaraibenzaiten Đền Ugafuku

Dankazura
Yokosuka, Miura 12

Dankazura

Đền Tsurugaoka Hachimangu
Yokosuka, Miura 46

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Chùa Hase
Yokosuka, Miura 23

Chùa Hase

Ngôi mộ của Minamoto no Yoritomo
Yokosuka, Miura 2

Ngôi mộ của Minamoto no Yoritomo

Kotoku-in / Đại Phật Kamakura
Yokosuka, Miura 167

Kotoku-in / Đại Phật Kamakura

Chùa Hōkoku
Yokosuka, Miura 57

Chùa Hōkoku

Morito daimyōjin
Yokosuka, Miura 18

Morito daimyōjin

Đền Shirahige
Yokosuka, Miura 9

Đền Shirahige

Đền Nishikanō
Yokosuka, Miura 2

Đền Nishikanō

Đền Hashirimizu
Yokosuka, Miura 3

Đền Hashirimizu

Đền Higashikanō
Yokosuka, Miura 1

Đền Higashikanō