Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Tham quan nhà máy công nghiệp Kawasaki 1
Yokohama, Kawasaki 19

Tham quan nhà máy công nghiệp Kawasaki 1

Khoảng thời gian: 4giờ30phút

Tham quan nhà máy công nghiệp Kawasaki 2
Yokohama, Kawasaki 3

Tham quan nhà máy công nghiệp Kawasaki 2

Khoảng thời gian: 4giờ

Du lịch công nghiệp ở Kawasaki (Phiên bản thực phẩm)
Yokohama, Kawasaki 7

Du lịch công nghiệp ở Kawasaki (Phiên bản thực phẩm)

Khoảng thời gian: 4giờ15phút

Tìm hiểu quá trình sinh thái ở Kawasaki
Yokohama, Kawasaki 2

Tìm hiểu quá trình sinh thái ở Kawasaki

Khoảng thời gian: 4giờ

Chuyến đi quan sát Kawasaki, thành phố phát triển công nghiệp
Yokohama, Kawasaki 1

Chuyến đi quan sát Kawasaki, thành phố phát triển công nghiệp

Khoảng thời gian: 7giờ30phút

Nuôi dưỡng tương lai ở Kawasaki
Yokohama, Kawasaki 3

Nuôi dưỡng tương lai ở Kawasaki

Khoảng thời gian: 5giờ

Khám phá Kawasaki, thành phố công nghiệp và mua sắm
Yokohama, Kawasaki 5

Khám phá Kawasaki, thành phố công nghiệp và mua sắm

Khoảng thời gian: 5giờ30phút

Halloween ở Yokohama - Chuyến đi bộ hóa trang
Yokohama, Kawasaki 16

Halloween ở Yokohama - Chuyến đi bộ hóa trang

Khoảng thời gian: 13giờ

Ghé thăm vườn bách thú độc quyền và trung tâm mua sắm outlet
Yokohama, Kawasaki 32

Ghé thăm vườn bách thú độc quyền và trung tâm mua sắm outlet

Khoảng thời gian: 6giờ

1 ngày - Vui đùa với những loài động vật quý hiếm ở Kusahara
Yokohama, Kawasaki 5

1 ngày - Vui đùa với những loài động vật quý hiếm ở Kusahara

Khoảng thời gian: 7giờ

Đạp vịt để quan sát những chú vịt thật
Yokohama, Kawasaki 4

Đạp vịt để quan sát những chú vịt thật

Khoảng thời gian: 6giờ15phút

Động vật đồng cỏ và dưới đại dương
Yokohama, Kawasaki 2

Động vật đồng cỏ và dưới đại dương

Khoảng thời gian: 5giờ