Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Chuyến đi bộ tìm hiểu lịch sử ở quận Takatsu và suối nước nóng
Yokohama, Kawasaki 4

Chuyến đi bộ tìm hiểu lịch sử ở quận Takatsu và suối nước nóng

Khoảng thời gian: 2giờ45phút

Trải nghiệm mặc kimono ở Sankei
Yokohama, Kawasaki 16

Trải nghiệm mặc kimono ở Sankei

Khoảng thời gian: 5giờ30phút

Lễ hội hoa anh đào Amishima, văn hóa Nhật Bản và ẩm thực!
Yokohama, Kawasaki 2

Lễ hội hoa anh đào Amishima, văn hóa Nhật Bản và ẩm thực!

Khoảng thời gian: 2giờ45phút

Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản ở Tsurumi
Yokohama, Kawasaki 4

Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản ở Tsurumi

Khoảng thời gian: 3giờ15phút

Tìm hiểu văn hóa Kawasaki!!
Yokohama, Kawasaki 2

Tìm hiểu văn hóa Kawasaki!!

Khoảng thời gian: 4giờ15phút

Trải nghiệm văn hóa dân gian Kawasaki và văn hóa Nhật Bản
Yokohama, Kawasaki 5

Trải nghiệm văn hóa dân gian Kawasaki và văn hóa Nhật Bản

Khoảng thời gian: 3giờ15phút

Lái xe ngắm hoa anh đào ở Yokohama
Yokohama, Kawasaki 47

Lái xe ngắm hoa anh đào ở Yokohama

Khoảng thời gian: 6giờ30phút

Thư giãn ở công viên Ikuta Ryokuchi!
Yokohama, Kawasaki 7

Thư giãn ở công viên Ikuta Ryokuchi!

Khoảng thời gian: 3giờ45phút

Ngắm hoa mơ lúc chớm xuân
Yokohama, Kawasaki 1

Ngắm hoa mơ lúc chớm xuân

Khoảng thời gian: 7giờ45phút