Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Xưởng kem Merria
Yokohama, Kawasaki 8

Xưởng kem Merria

Bảo tàng Mô hình Đường sắt HARA
Yokohama, Kawasaki 6

Bảo tàng Mô hình Đường sắt HARA

Phà Rokugo
Yokohama, Kawasaki 1

Phà Rokugo

Chùa Migawari Fudoson Daimyo Oin
Yokohama, Kawasaki 0

Chùa Migawari Fudoson Daimyo Oin

Bảo tàng Văn học Hiện đại Kanagawa
Yokohama, Kawasaki 1

Bảo tàng Văn học Hiện đại Kanagawa

Trung tâm tái tạo nước thứ hai khu vực phía Bắc
Yokohama, Kawasaki 0

Trung tâm tái tạo nước thứ hai khu vực phía Bắc

Bảo tàng Lịch sử Hàng hải NYK
Yokohama, Kawasaki 3

Bảo tàng Lịch sử Hàng hải NYK

YOKOHAMA ARENA
Yokohama, Kawasaki 0

YOKOHAMA ARENA

Cầu tàu Gạch đỏ (Red Brick Pier)
Yokohama, Kawasaki 7

Cầu tàu Gạch đỏ (Red Brick Pier)

Wagashi Miyoshino - Trải nghiệm làm wagashi (bánh ngọt Nhật Bản)
Yokohama, Kawasaki 1

Wagashi Miyoshino - Trải nghiệm làm wagashi (bánh ngọt Nhật Bản)

Công viên Roguchinoike và công viên Keshomenyato
Yokohama, Kawasaki 3

Công viên Roguchinoike và công viên Keshomenyato

CỬA HÀNG CÁ CƯỢC ĐUA THUYỀN "Boatpia Yokohama"
Yokohama, Kawasaki 0

CỬA HÀNG CÁ CƯỢC ĐUA THUYỀN "Boatpia Yokohama"

Con đường xanh Yokohama Suido Michi
Yokohama, Kawasaki 0

Con đường xanh Yokohama Suido Michi

Daniel Motomachi
Yokohama, Kawasaki 0

Daniel Motomachi

Công nghiệp Marusuzu
Yokohama, Kawasaki 0

Công nghiệp Marusuzu