Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Bashamichi
Yokohama, Kawasaki 3

Bashamichi

Đền Biwajima
Yokohama, Kawasaki 2

Đền Biwajima

Hội trường Berrick
Yokohama, Kawasaki 6

Hội trường Berrick

Khách sạn New Grand
Yokohama, Kawasaki 13

Khách sạn New Grand

Chùa Myōkō
Yokohama, Kawasaki 2

Chùa Myōkō

Chùa Hongaku
Yokohama, Kawasaki 3

Chùa Hongaku

Bluff No. 111
Yokohama, Kawasaki 1

Bluff No. 111

Bluff No. 234
Yokohama, Kawasaki 2

Bluff No. 234

Vườn Ý Yamate
Yokohama, Kawasaki 8

Vườn Ý Yamate

Tham quan các Tòa nhà Lịch sử Phương Tây Yamate
Yokohama, Kawasaki 5

Tham quan các Tòa nhà Lịch sử Phương Tây Yamate

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)
Yokohama, Kawasaki 33

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Bảo tàng Lưu trữ Lịch sử Yokohama
Yokohama, Kawasaki 2

Bảo tàng Lưu trữ Lịch sử Yokohama

Ngôi nhà Anh ở Yokohama
Yokohama, Kawasaki 1

Ngôi nhà Anh ở Yokohama

Hội trường Kỷ niệm mở Cảng Yokohama (Jack)
Yokohama, Kawasaki 1

Hội trường Kỷ niệm mở Cảng Yokohama (Jack)

Ba tòa tháp Yokohama
Yokohama, Kawasaki 1

Ba tòa tháp Yokohama