Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Cầu tàu Gạch đỏ (Red Brick Pier)
Yokohama, Kawasaki 7

Cầu tàu Gạch đỏ (Red Brick Pier)

Công viên Nogeyama
Yokohama, Kawasaki 2

Công viên Nogeyama

Công viên Odori
Yokohama, Kawasaki 0

Công viên Odori

Animate Yokohama
Yokohama, Kawasaki 2

Animate Yokohama

Đường mòn Beatles (từ tuyến đường đi bộ Kanazawa)
Yokohama, Kawasaki 12

Đường mòn Beatles (từ tuyến đường đi bộ Kanazawa)

Okkoshiyama Fureai-no-Sato
Yokohama, Kawasaki 9

Okkoshiyama Fureai-no-Sato

Phố mua sắm Motosumi Bremen
Yokohama, Kawasaki 2

Phố mua sắm Motosumi Bremen

Hikawa Maru
Yokohama, Kawasaki 4

Hikawa Maru

Rừng Minami Nogawa
Yokohama, Kawasaki 8

Rừng Minami Nogawa

Tòa nhà Ehrismann
Yokohama, Kawasaki 126

Tòa nhà Ehrismann

Bảo tàng xe điện Yokohama
Yokohama, Kawasaki 4

Bảo tàng xe điện Yokohama

Rinkaen
Yokohama, Kawasaki 0

Rinkaen

Mutekiro
Yokohama, Kawasaki 4

Mutekiro

Sugao Ryokuchi
Yokohama, Kawasaki 0

Sugao Ryokuchi

Lễ hội Namamugi Kyuutoukaido & Lươn
Yokohama, Kawasaki 3

Lễ hội Namamugi Kyuutoukaido & Lươn