Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Hội trường Kỷ niệm Hệ thống cấp nước Yokohama
Yokohama, Kawasaki 4

Hội trường Kỷ niệm Hệ thống cấp nước Yokohama

Đền Nitta
Yokohama, Kawasaki 0

Đền Nitta

Tonosama no Haka (Lăng mộ của lãnh chúa)
Yokohama, Kawasaki 6

Tonosama no Haka (Lăng mộ của lãnh chúa)

Vườn hoa hồng Ikuta Ryokuchi
Yokohama, Kawasaki 32

Vườn hoa hồng Ikuta Ryokuchi

Du thuyền Red Brick Café
Yokohama, Kawasaki 18

Du thuyền Red Brick Café

Mỳ Soba núi Phú Sĩ (Minatoan)
Yokohama, Kawasaki 6

Mỳ Soba núi Phú Sĩ (Minatoan)

Kawasaki Azalea
Yokohama, Kawasaki 4

Kawasaki Azalea

Xe kéo Yokohama Omotenashiya ở Hama
Yokohama, Kawasaki 4

Xe kéo Yokohama Omotenashiya ở Hama

Cửa hàng bánh ngọt La Verdure
Yokohama, Kawasaki 5

Cửa hàng bánh ngọt La Verdure

Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa Kamakura
Yokohama, Kawasaki 5

Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa Kamakura

Bảo tàng Văn học Hiện đại Kanagawa
Yokohama, Kawasaki 1

Bảo tàng Văn học Hiện đại Kanagawa

Nhà trọ Ryokan KITAYA - Nhà trọ Di sản Văn hóa
Yokohama, Kawasaki 0

Nhà trọ Ryokan KITAYA - Nhà trọ Di sản Văn hóa

Bảo tàng văn hóa lịch sử tỉnh Kanagawa
Vé khuyến mãi
Yokohama, Kawasaki 2

Bảo tàng văn hóa lịch sử tỉnh Kanagawa

Bảo tàng Fujiko F. Fujio
Yokohama, Kawasaki 30

Bảo tàng Fujiko F. Fujio

Bảo tàng Lịch sử địa phương Kakio
Yokohama, Kawasaki 0

Bảo tàng Lịch sử địa phương Kakio