Ba tòa tháp Yokohama

Yokohama, Kawasaki 30phút

Tổng quan

Ba tòa tháp Yokohama được đặt biệt danh bởi một thủy thủ nước ngoài vào đầu thời kỳ Chiêu Hòa dựa trên các lá bài hình: Tòa nhà Chính quyền tỉnh Kanagawa là King, Tòa nhà Hải quan Kanagawa là Queen và Hội trường Kỷ niệm mở Cảng Yokohama là Jack.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1 Nihonodori, quận Naka, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Văn phòng Chính quyền tỉnh Kanagawa (King)
Yokohama, Kawasaki

Văn phòng Chính quyền tỉnh Kanagawa (King)

Nihon Oodori
Yokohama, Kawasaki

Nihon Oodori

Hội trường Kỷ niệm mở Cảng Yokohama (Jack)
Yokohama, Kawasaki

Hội trường Kỷ niệm mở Cảng Yokohama (Jack)

Bảo tàng Lưu trữ Lịch sử Yokohama
Yokohama, Kawasaki

Bảo tàng Lưu trữ Lịch sử Yokohama