Trung tâm trải nghiệm Wada-no-Sato

Khu vực trung tâm 1giờ

Tổng quan

Trung tâm trải nghiệm Wada-no-Sato nằm dưới chân núi Jinba, được quản lý bởi nhóm tình nguyện viên địa phương “Wada-no-Sato Michikusa-no-Kai”, những người nổi tiếng vì lòng mến khách tận tâm. Bằng cách sử dụng các nguồn lực địa phương, họ tổ chức các sự kiện trải nghiệm theo mùa sinh lợi như làm các sản phẩm tre và khoai nưa konjac dành cho trẻ em độ tuổi tiểu học. Các bức ảnh được cung cấp bởi Hiệp hội Du lịch Sagamihara.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

491-1 Sanogawa, quận Midori, thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến JR Chuo, ga Fujino

Hình ảnh

Leo núi Jinba
Khu vực trung tâm

Leo núi Jinba

Tuyến đường đi bộ leo núi Tochiya One (leo núi Jinba )
Khu vực trung tâm

Tuyến đường đi bộ leo núi Tochiya One (leo núi Jinba )

Tuyến đường đi bộ leo núi Ichi-no One (leo núi Jinba)
Khu vực trung tâm

Tuyến đường đi bộ leo núi Ichi-no One (leo núi Jinba)

Tour trải nghiệm thiên nhiên satoyama (Trải nghiệm Fujino Satoyama)
Khu vực trung tâm

Tour trải nghiệm thiên nhiên satoyama (Trải nghiệm Fujino Satoyama)