Đánh cá bằng lưới kéo trên bờ biển Umezawa

Khu vực Shonan 1giờ

Tổng quan

Bạn có thể trải nghiệm đánh cá bằng lưới kéo. Vui lòng liên hệ trước với Hiệp hội Du lịch Ninomiya (0463-73-1208).

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

195-22, Yamanishi, thị trấn Ninomiya, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến JR Tokaido, ga Ninomiya

Giá

1 lần: 40.000 yên・2 lần: 70.000 yên

Hình ảnh

Đền Azuma
Khu vực Shonan

Đền Azuma

Công viên Azumayama
Khu vực Shonan

Công viên Azumayama

Nino-ya (Hiệp hội du lịch Ninomiya)
Khu vực Shonan

Nino-ya (Hiệp hội du lịch Ninomiya)

Tượng thỏ thủy tinh
Khu vực Shonan

Tượng thỏ thủy tinh