Ngôi mộ của Minamoto no Yoritomo

Yokosuka, Miura 15phút

Photos Provided by photolibery

Tổng quan

Ngôi mộ nằm ở khoảng giữa đường lên núi Okura, được bao quanh bởi những bức tường đá. Ngôi mộ nằm trong danh sách đề cử di sản thế giới xây dựng trên tàn tích của điện Hokke-do.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

2-5, Nishi-gomon, thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Đền Shirahata (Thành phố Kamakura)
Yokosuka, Miura

Đền Shirahata (Thành phố Kamakura)

Đền Egara Tenjin
Yokosuka, Miura

Đền Egara Tenjin

Bảo tàng Kamakura Kokuhoukan
Yokosuka, Miura

Bảo tàng Kamakura Kokuhoukan

Đền Tsurugaoka Hachimangu
Yokosuka, Miura

Đền Tsurugaoka Hachimangu