Bảo tàng Nghệ thuật Taro Okamoto

Yokohama, Kawasaki1giờ

Miêu tả

Bảo tàng trưng bày và lưu giữ các kiệt tác chính được quyên tặng của Taro Okamoto, một trong những nghệ sĩ nổi bật của Nhật Bản sinh ra tại thành phố Kawasaki. © Bảo tàng Nghệ thuật Taro Okamoto

Cơ sở vật chất sẵn có

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

7-1-5, Masugata, quận Tama, thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa

Giờ làm việc

9:30~17:00 (giờ vào cửa cuối cùng 16:30)

Ngày lễ

Các ngày thứ hai (mở cửa nếu thứ 2 là ngày lễ), ngày tiếp theo của các ngày lễ (trừ thứ 7 và chủ nhật), ngày nghỉ cuối năm và năm mới, các ngày lễ khác có thời gian thay đổi theo năm

Hình ảnh

Cafeteria TARO

Cafeteria TARO

Cafe Hoshimeguri

Cafe Hoshimeguri

Bảo tàng Khoa học thành phố Kawasaki (Cung thiên văn)

Bảo tàng Khoa học thành phố Kawasaki (Cung thiên văn)

Công viên Văn hóa Dân gian Nhật Bản

Công viên Văn hóa Dân gian Nhật Bản