Bảo tàng Nghệ thuật Hiratsuka

Khu vực Shonan1giờ

Miêu tả

Chủ đề chính của bảo tàng là "Nghệ thuật và Ánh sáng ở Shonan." Các bộ sưu tập, triển lãm theo chủ đề và triển lãm đặc biệt đều liên quan đến vùng Shonan. Đây là địa điểm quen thuộc đối với người dân, là nơi để họ sáng tạo cũng như tìm hiểu về văn hoá nghệ thuật.

Cơ sở vật chất sẵn có

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1-3-3 Nishiyawata, thành phố Hiratsuka, tỉnh Kanagawa

Số điện thoại

0463-35-2111

Giờ làm việc

9:30 - 17:00

Ngày lễ

・Các ngày thứ hai (ngày tiếp theo nếu thứ 2 là ngày lễ) ・Ngày nghỉ cuối năm và năm mới

Hình ảnh

Bảo tàng thành phố Hiratsuka

Bảo tàng thành phố Hiratsuka

Công viên Hachimanyama

Công viên Hachimanyama

Hachimanyama no Yokan (Công viên Hachimanyama)

Hachimanyama no Yokan (Công viên Hachimanyama)

Đền Hiratsuka Hachimangu

Đền Hiratsuka Hachimangu