Tổng quan

Năm 1028, Soga Harima Moriyasukei xây dựng và thờ tổ tiên của mình ở đây. Ngôi đền được cho là bảo vệ 6 ngôi làng Soga (Kamisoga, Sogaosawa, Sogayatsu, Sogakisihi, Sogahara, Sogabesho) kể từ thời Minh Trị, và bảo vệ cả vùng Soga.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

386 Sogayatsu, thành phố Odawara, tỉnh Kanagawa

Số điện thoại

0465-42-1282

Hình ảnh

Rừng mơ Soga
Khu vực phía Tây

Rừng mơ Soga

Lễ hội hoa mơ Odawara và cưỡi ngựa bắn cung
Khu vực phía Tây

Lễ hội hoa mơ Odawara và cưỡi ngựa bắn cung

Nhà máy kem nông trại Odawara
Khu vực phía Tây

Nhà máy kem nông trại Odawara

Ishii Jozo
Khu vực phía Tây

Ishii Jozo