Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Đền Soga

Đền Soga

Năm 1028, Soga Harima Moriyasukei xây dựng và thờ tổ tiên của mình ở đây. Ngôi đền được cho là bảo vệ 6 ngôi làng Soga (Kamisoga, Sogaosawa, Sogayatsu, Sogakisihi, Sogahara, Sogabesho) kể từ thời Minh Trị, và bảo vệ cả vùng Soga.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Rừng mơ Soga

Rừng mơ Soga

Odawara
Đền Daijoin

Đền Daijoin

Odawara
Lễ hội hoa mơ Odawara và cưỡi ngựa bắn cung

Lễ hội hoa mơ Odawara và cưỡi ngựa bắn cung

Odawara
Nhà máy kem nông trại Odawara

Nhà máy kem nông trại Odawara

Odawara