Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Bia Shonan (Công ty sản xuất bia Kumazawa)

Bia Shonan (Công ty sản xuất bia Kumazawa)

Bia Shonan chỉ được sản xuất từ nguồn nước ngầm chưa lọc lấy từ núi Tanzawa và không trải qua quá trình xử lý nhiệt, tạo ra một loại bia tươi còn nguyên men sống. Khi bảo quản lạnh, bia Shonan sẽ giữ được độ tươi và an toàn sử dụng trong vòng 120 ngày kể từ ngày sản xuất.

Thông tin cần thiết

Đường đến

Ga Kagawa trên tuyến JR Sagami

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Công viên Samukawa Ekimae

Công viên Samukawa Ekimae

Samukawa
Trải nghiệm shakyo (chép kinh) ở chùa Anraku

Trải nghiệm shakyo (chép kinh) ở chùa Anraku

Samukawa
Sagamiya

Sagamiya

Samukawa
Samukawa Boukoro

Samukawa Boukoro

Samukawa