Tổng quan

Chùa Ryuko là một ngôi chùa của “phái Nichiren”, được thành lập vào năm 1337. Nichiren đã lên kế hoạch cho Mạc phủ Kamakura để cứu đất nước trong thời gian khủng hoảng; tuy nhiên, chính quyền Mạc phủ đã không nghe theo mà trái lại còn bắt giữ ông. Nichren bị đưa tới Tatsunokuchi (nơi hành hình). Đến lúc chặt đầu, đột nhiên, một chùm ánh sáng xuất hiện tại địa điểm hành hình và người hành quyết đã bị lóa mắt bởi ánh sáng mãnh liệt. Mạc phủ vô cùng sợ hãi trước phép màu này và hủy bỏ việc thi hành án. Ngôi chùa được xây dựng trên tàn tích của thị trấn Tatsunokuchi.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

3-13-37 Katase, thành phố Fujisawa, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Market SE1 (Cửa hàng kem gelato ở Shonan)
Khu vực Shonan

Market SE1 (Cửa hàng kem gelato ở Shonan)

Chùa Joryu
Khu vực Shonan

Chùa Joryu

Công viên Kataseyama
Khu vực Shonan

Công viên Kataseyama

Tuyến Enoden / ga Enoshima
Khu vực Shonan

Tuyến Enoden / ga Enoshima