Đập Miyagase

Khu vực trung tâm 1giờ

Tổng quan

Đập nước này nằm ở phía tây bắc của tỉnh Kanagawa, gần Higashitanzawa và là đập bê tông hấp dẫn lớn nhất ở khu vực Vùng thủ đô Tokyo. Từ tháng 4 đến tháng 11, nước sẽ được xả trong vòng 6 phút vào mỗi thứ 4, thứ 6 tuần thứ hai và thứ 6 tuần thứ tư, và chủ nhật tuần thứ hai của tháng vào lúc 11:00 sáng và 2:00 chiều.

Cơ sở vật chất sẵn có

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

2145 Aoyama, quận Midori, thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa

Số điện thoại

046-281-6911

Giờ làm việc

8:30 sáng – 5:15 chiều

Giá

Không có

Hình ảnh

Tham quan đập Miyagase về đêm (Mở đập xả lũ)
Khu vực trung tâm

Tham quan đập Miyagase về đêm (Mở đập xả lũ)

Tham quan đập Miyagase (Mở đập xả lũ)
Khu vực trung tâm

Tham quan đập Miyagase (Mở đập xả lũ)

Cafe Lakeside
Khu vực trung tâm

Cafe Lakeside

Trung tâm nước và năng lượng đập Miyagase
Khu vực trung tâm

Trung tâm nước và năng lượng đập Miyagase