Đập Miyagase

Khu vực trung tâm 1giờ

Tổng quan

Đập nước này nằm ở phía tây bắc của tỉnh Kanagawa, gần Higashitanzawa và là đập bê tông hấp dẫn lớn nhất ở khu vực Vùng thủ đô Tokyo. Từ tháng 4 đến tháng 11, nước sẽ được xả trong vòng 6 phút vào mỗi thứ 4, thứ 6 tuần thứ hai và thứ 6 tuần thứ tư, và chủ nhật tuần thứ hai của tháng vào lúc 11:00 sáng và 2:00 chiều.

Cơ sở vật chất sẵn có

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

2145 Aoyama, quận Midori, thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa

Số điện thoại

046-281-6911

Giờ làm việc

8:30 sáng – 5:15 chiều

Giá

Không có

Hình ảnh

Tham quan đập Miyagase về đêm (Mở đập xả lũ)
Khu vực trung tâm 1

Tham quan đập Miyagase về đêm (Mở đập xả lũ)

Tham quan đập Miyagase (Mở đập xả lũ)
Khu vực trung tâm 1

Tham quan đập Miyagase (Mở đập xả lũ)

Cafe Lakeside
Khu vực trung tâm 0

Cafe Lakeside

Trung tâm nước và năng lượng đập Miyagase
Khu vực phía Tây 3

Trung tâm nước và năng lượng đập Miyagase