Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông

Cơ sở Manazuru Satoumi BASE

Manazuru Satoumi BASE được mở cửa ngay trước cảng Manazuru. Nó là một địa điểm tham quan, vui chơi trên biển và tổ chức nhiều sự kiện khác nhau (BASE).

Thông tin cần thiết

Đường đến

Tuyến JR Tokaido ga Manazuru

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Lễ hội Đánh bắt và Thu hoạch Tốt, Lễ hội Sắc màu Mùa hè Manazuru

Lễ hội Đánh bắt và Thu hoạch Tốt, Lễ hội Sắc màu Mùa hè Manazuru

Manazuru
Ika Bakudan (“Bom mực”)

Ika Bakudan (“Bom mực”)

Manazuru
Cảng Manazuru

Cảng Manazuru

Manazuru
Manazuru Sakanaza

Manazuru Sakanaza

Manazuru