Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Bảo tàng Machikado (Ga Bảo tàng Odawara mae Umeboshi)

Bảo tàng Machikado (Ga Bảo tàng Odawara mae Umeboshi)

Machikado (góc đường phố) là một bảo tàng với cửa hàng nhỏ chủ đề di sản văn hóa công nghiệp thịnh vượng thời Odawara cổ. Tại bảo tàng Umeboshi ga Odawara bạn có thể tìm hiểu về những người tham gia các ngành công nghiệp, các sản phẩm, và lịch sử sản xuất tại Odawara. Vì toàn bộ thị trấn tạo nên một bảo tàng nhỏ, bạn có thể trải nghiệm những hoạt động độc quyền đối với Odawara như học cách chế biến Kamaboko hoặc cách làm khô cá từ các chủ cửa hàng.

Thông tin cần thiết

Ngôn ngữ
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Chinriu Cửa hàng chính trước nhà ga

Chinriu Cửa hàng chính trước nhà ga

Hakone
Takumi-kan (Cửa hàng thủ công)

Takumi-kan (Cửa hàng thủ công)

Odawara
Lusca Odawara (Khu vườn trên mái nhà)

Lusca Odawara (Khu vườn trên mái nhà)

Odawara
Lusca Odawara (Thành cổ Odawara nhìn từ mái nhà)

Lusca Odawara (Thành cổ Odawara nhìn từ mái nhà)

Odawara