Bảo tàng Machikado (Ga Bảo tàng Odawara mae Umeboshi)

Khu vực phía Tây 1giờ

Tổng quan

Machikado (góc đường phố) là một bảo tàng với cửa hàng nhỏ chủ đề di sản văn hóa công nghiệp thịnh vượng thời Odawara cổ. Tại bảo tàng Umeboshi ga Odawara bạn có thể tìm hiểu về những người tham gia các ngành công nghiệp, các sản phẩm, và lịch sử sản xuất tại Odawara. Vì toàn bộ thị trấn tạo nên một bảo tàng nhỏ, bạn có thể trải nghiệm những hoạt động độc quyền đối với Odawara như học cách chế biến Kamaboko hoặc cách làm khô cá từ các chủ cửa hàng.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1 Chome-2-1 Sakaecho, Odawara-shi, Kanagawa-ken

Hình ảnh

Chinriu
Khu vực phía Tây

Chinriu

Takumi-kan (Cửa hàng thủ công)
Khu vực phía Tây

Takumi-kan (Cửa hàng thủ công)

Lusca Odawara (Khu vườn trên mái nhà)
Khu vực phía Tây

Lusca Odawara (Khu vườn trên mái nhà)

Lusca Odawara (Thành cổ Odawara nhìn từ mái nhà)
Khu vực phía Tây

Lusca Odawara (Thành cổ Odawara nhìn từ mái nhà)