Kawasaki Eco Gurashi Mirai-kan

Yokohama, Kawasaki 1giờ

Tổng quan

Kawasaki Eco Gurashi Mirai-kan là một cơ sở tập trung vào 3 chủ đề: hiện tượng nóng lên toàn cầu, năng lượng tái tạo, và tái chế, đồng thời sẽ giúp bạn tìm hiểu về việc bảo vệ môi trường.

Cơ sở vật chất sẵn có

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

Lò đốt Ukishima, 509-1 Ukishimacho, quận Kawasaki, thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến JR Keikyu, ga Kawasaki

Giờ làm việc

9:00 ~ 16:30 (giờ vào cửa cuối cùng 16:00)

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Nhà máy Năng lượng mặt trời Mega Kawasaki
Yokohama, Kawasaki

Nhà máy Năng lượng mặt trời Mega Kawasaki

Công viên phía Đông Higashi-Ogishima
Yokohama, Kawasaki

Công viên phía Đông Higashi-Ogishima

Công viên Chidori
Yokohama, Kawasaki

Công viên Chidori

Công ty Kureha Ecology Management, Văn phòng Kanagawa
Yokohama, Kawasaki

Công ty Kureha Ecology Management, Văn phòng Kanagawa