Nhà máy xà phòng Kawasaki

Yokohama, Kawasaki1giờ

Miêu tả

Đây là một mô hình cấu trúc kinh doanh tái chế dầu thực vật. Nhà máy thu thập dầu thực vật đã qua sử dụng và bán xà phòng tái chế Kinarikko cũng như nhiên liệu diesel sinh học. Hãy ghé thăm nhà máy để tìm hiểu quy trình sản xuất xà phòng Kinarikko. *Không có hướng dẫn bằng tiếng Anh.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

2-21-3 Shiohama, quận Kawasaki, thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến Keikyu Daishi, ga Kojimashinden

Giờ làm việc

Cần hỏi trước

Hình ảnh

Ishigannon

Ishigannon

Kawasaki · Tsunagawa

Kawasaki · Tsunagawa

Công viên Taishi

Công viên Taishi

9 vị thần may mắn

9 vị thần may mắn