Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Đền Kashiwayama-inari  / Đền Itsukushima

Đền Kashiwayama-inari / Đền Itsukushima

Ngôi đền này nổi tiếng là nơi cầu nguyện cho kinh doanh phát đạt, vụ mùa bội thu và an toàn cho khu vực cũng như gia đình.

Thông tin cần thiết

Đường đến

18 phút đi bộ từ ga Fujisawa-Hommachi

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Chợ bán buôn vùng Shonan-Fujisawa

Chợ bán buôn vùng Shonan-Fujisawa

60 Fujisawa
Công viên Iseyama

Công viên Iseyama

30 Fujisawa
Công viên Funajizo

Công viên Funajizo

30 Fujisawa
Công viên Hikijigawa Shinsui

Công viên Hikijigawa Shinsui

90 Fujisawa