Chùa Jinmu

Yokosuka, Miura30phút

Tổng quan

Đây là một ngôi chùa thuộc tông phái Tendai được bao quanh bởi thiên nhiên.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

2-1402 Numama, thành phố Zushi, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến JR Yokosuka, ga Higashi-Zushi

Hình ảnh

Đỉnh Takatori
Yokosuka, Miura 1

Đỉnh Takatori

Magaibutsu (tượng Phật tạc trên mặt đá)
Yokosuka, Miura 1

Magaibutsu (tượng Phật tạc trên mặt đá)

Đền Shirokainari
Yokosuka, Miura 0

Đền Shirokainari

Chùa Dokuon
Yokosuka, Miura 11

Chùa Dokuon