Biểu diễn Kabuki Fujino

Khu vực trung tâm 2giờ

Tổng quan

Người ta cho rằng nông dân của thị trấn Fujino trước đây từng biểu diễn kịch kabuki không chuyên từ giai đoạn đầu thời kì Minh Trị. Sau chiến tranh, mức độ phổ biến của hoạt động này bắt đầu giảm xuống và ít được biểu diễn hơn. Trong vòng 25 năm qua, cư dân khu vực Fujino hằng năm vẫn biểu diễn nhằm mục đích truyền bá truyền thống kabuki của dân làng. Đa số nghệ sĩ của loại hình kabuki truyền thống này là trẻ em; các em được các nghệ sĩ lớn tuổi hơn dạy các cốt truyện khó để giữ truyền thống không bị mai một.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

4819 Magino, quận Midori, thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Đón xe buýt từ ga Fujino trên tuyến JR Chuo hướng đến Yamanami Onsen, xuống xe ở xưởng nghệ thuật Fujino, sau đó đi bộ 1 phút .

Giờ làm việc

【2017】Ngày 9/12 (thứ 7), ngày 10/12 (chủ nhật). Giờ mở cửa nhà hát: 12:00, giờ bắt đầu biểu diễn: 13:00.

Hình ảnh

Trung tâm Nghệ thuật Fujino
Khu vực trung tâm 1

Trung tâm Nghệ thuật Fujino

Phòng triển lãm nghệ thuật Fujino
Khu vực trung tâm 4

Phòng triển lãm nghệ thuật Fujino

Câu lạc bộ Fujino
Khu vực trung tâm 0

Câu lạc bộ Fujino

Suối nước nóng Fujino Yamanami
Khu vực trung tâm 0

Suối nước nóng Fujino Yamanami