Mỳ Soba núi Phú Sĩ (Minatoan)

Yokohama, Kawasaki 1giờ

Tổng quan

Bạn có thể thưởng thức một núi mỳ soba (mỳ kiều mạch) trong hình dạng núi Phú Sĩ với giá cả hợp lý. Có 15 cửa hàng ở Yokohama.

Cơ sở vật chất sẵn có

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

Thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tùy theo cửa hàng

Giờ làm việc

Tùy theo cửa hàng

Hình ảnh

MUGEN-AN
Yokohama, Kawasaki

MUGEN-AN

CAFÉ UKIYO-E
Yokohama, Kawasaki

CAFÉ UKIYO-E

Nhà hát nghệ thuật KAAT Kanagawa
Yokohama, Kawasaki

Nhà hát nghệ thuật KAAT Kanagawa

Yokohama Yukata DE Marine Rouge
Yokohama, Kawasaki

Yokohama Yukata DE Marine Rouge