Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Nghệ nhân làm Mẫu đồ ăn giả

Nghệ nhân làm Mẫu đồ ăn giả

【Các tiết mục sẽ được sắp xếp tại địa điểm MICE】 Công ty này đã tham gia vào thị trường tạo ra các mẫu thực phẩm giả từ năm 1955. Được chứng nhận là một Kawasaki Meister do Thành phố Kawasaki cấp, công ty chúng tôi truyền đạt sự thích thú, ngạc nhiên và tầm quan trọng của việc sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong việc trải nghiệm việc tạo ra các mẫu thực phẩm giả.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Sugao Ryokuchi

Sugao Ryokuchi

Kawasaki
Tonmori Yato

Tonmori Yato

Kawasaki
Chùa Shinshu

Chùa Shinshu

Kawasaki
Bảo tàng nghệ thuật Taro Okamoto thành phố Kawasaki

Bảo tàng nghệ thuật Taro Okamoto thành phố Kawasaki

Kawasaki