Skip to main content
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Tuyến Enoden / ga Enoshima

Tuyến Enoden / ga Enoshima

Ga Enoshima là một trong những nhà ga trên tuyến tàu điện Enoshima, hay được gọi là tuyến Enoden. Du khách có thể dễ dàng đến đảo Enoshima từ đây.

Thông tin cần thiết

Đường đến Ga Enoshima
Cơ sở vật chất sẵn có

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Tàu điện Enoshima

Tàu điện Enoshima

Yokosuka, Miura
Cửa hiệu bánh Shonan-do Bakery

Cửa hiệu bánh Shonan-do Bakery

Khu vực Shonan
Phố Subana

Phố Subana

Khu vực Shonan
Market SE1 (Cửa hàng kem gelato ở Shonan)

Market SE1 (Cửa hàng kem gelato ở Shonan)

Khu vực Shonan

Hình ảnh