Chakkirako Miura Showakan

Yokosuka, Miura 30phút

Tổng quan

Cuộc sống ở Misaki dưới thời Chiêu Hòa được triển lãm ở đây. Ngoài ra còn có các bản nhạc của Michizo Komura, một nhà soạn nhạc ở Misaki.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

2-11-3 Misaki, thành phố Miura, tỉnh Kanagawa

Giờ làm việc

10:00 ~ 16:00

Ngày lễ

Thứ 4, thứ 5

Hình ảnh

Chợ đêm Miura
Yokosuka, Miura

Chợ đêm Miura

Shotengai (Khu mua sắm) Misaki Shitamachi
Yokosuka, Miura

Shotengai (Khu mua sắm) Misaki Shitamachi

Kuroba Tei
Yokosuka, Miura

Kuroba Tei

Chùa Honzui
Yokosuka, Miura

Chùa Honzui