Chakkirako Miura Showakan

Yokosuka, Miura30phút

Tổng quan

Cuộc sống ở Misaki dưới thời Chiêu Hòa được triển lãm ở đây. Ngoài ra còn có các bản nhạc của Michizo Komura, một nhà soạn nhạc ở Misaki.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

2-11-3 Misaki, thành phố Miura, tỉnh Kanagawa

Giờ làm việc

10:00 ~ 16:00

Ngày lễ

Thứ 4, thứ 5

Hình ảnh

Shotengai (Khu mua sắm) Misaki Shitamachi
Yokosuka, Miura 35

Shotengai (Khu mua sắm) Misaki Shitamachi

Kuroba Tei
Yokosuka, Miura 3

Kuroba Tei

Chùa Honzui
Yokosuka, Miura 2

Chùa Honzui

Đền Kainan
Yokosuka, Miura 4

Đền Kainan