Tổng quan

Đây là cây cầu bắc qua sông Sagami nối thành phố Ebina và Atsugi. Ban đầu, cây cầu được thiết kế dưới nước trong một trận lũ lụt để có thể dễ dàng xây dựng lại ngay cả khi bị cuốn trôi. Tuy nhiên vào năm 1996, cây cầu được xây dựng thành cây cầu cố định.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

Higashicho, thành phố Atsugi, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Điểm giao nhau của ba dòng sông
Khu vực trung tâm 17

Điểm giao nhau của ba dòng sông

Đáy sông (sông Sagami, thành phố Atsugi)
Khu vực trung tâm 18

Đáy sông (sông Sagami, thành phố Atsugi)

Cửa hàng đặc sản "Atsumaru" thành phố Atsugi
Khu vực trung tâm 4

Cửa hàng đặc sản "Atsumaru" thành phố Atsugi

Viện Công nghệ Kanagawa, Bảo tàng Khoa học Trẻ em thành phố Atsugi
Khu vực trung tâm 7

Viện Công nghệ Kanagawa, Bảo tàng Khoa học Trẻ em thành phố Atsugi