S

출발 지점:
요코하마 역

가장 빠름

  • 30분
  • 1332
  • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line, [JO] Yokosuka Line, [JS] Shōnan-Shinjuku Line, [JT] Tōkaidō Line - Shonan Monorail

가장 저렴

  • 1시간
  • 631
  • [B] Blue Line - 오다큐 에노시마선 각역정차

  • 1시간
  • 1269
  • 오다큐 에노시마선 각역정차 - JR Ueno-Tokyo, Ltd Exp Shonan - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, 게이큐 본선/ 에어포트 쾌특

F

마무리 지점:
하네다공항