Tham quan Kaname Kannon Bodhisattva (Đền Tendai Kaname Komyoji)

Khu vực Shonan 3giờ

Thăm những nơi như Kaname Kannondo, được đăng ký như là di sản văn hóa quan trọng, chương trình này là một cơ hội để trải nghiệm lịch sử và văn hóa."

Thêm vào chuyến đi 3

Chia sẻ

Chùa Komyo

Ngôi chùa là một trong 8 cảnh đẹp của thành phố Hiratsuka và là địa điểm hành hương thứ 7 trong số 33 địa điểm ở vùng Kanto. Miếu thờ Phật Quan Âm rất có giá trị và được công nhận là di sản văn hóa quan trọng. Nhiều di sản văn hóa quan trọng của tỉnh và thành phố cũng nằm ở đây.

Chi tiết

Tại sao không tự phát triển chuyến đi của bạn từ những địa điểm này? 

Điều chỉnh chuyến đi