S

Điểm bắt đầu

Đường Sauzan (Đường 1000) Sagamidai

Tamago Kaido - Hiệp hội Công nghiệp Chăn nuôi Asamizo

Nhà hàng Sweet Eggs

Công viên Sagamihara Asamizo

F

Điểm kết thúc

Thêm vào