S

Điểm bắt đầu

Khách sạn New Grand

Nihon Oodori

Cầu tàu Osanbashi

Royal Wing

Công viên ngắm cảng biển (Công viên Minato-no-Mieru Oka)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào