S

Điểm bắt đầu

Khách sạn New Grand

Công viên Yamashita

Chuyến đi trên cảng Yokohama (du thuyền Marine Rouge)

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Chuyến đi trên bầu trời

F

Điểm kết thúc

Thêm vào