S

Điểm bắt đầu

Viện Công nghệ Kanagawa, Bảo tàng Khoa học Trẻ em thành phố Atsugi

Công viên Bosai-no-Oka (Công viên đồi phòng chống thiên tai)

Trung tâm phòng chống thiên tai tỉnh Kanagawa

F

Điểm kết thúc

Thêm vào