S

Điểm bắt đầu

Công ty Kureha Ecology Management, Văn phòng Kanagawa

Công viên Chidori

Hầm đi bộ dưới nước cảng Kawasaki

Công viên phía Đông Higashi-Ogishima

Kawasaki Marien

F

Điểm kết thúc

Thêm vào