S

Điểm bắt đầu

Vườn Sankeien

Công viên ngắm cảng biển (Công viên Minato-no-Mieru Oka)

Phố tàu Yokohama

Tham quan các Tòa nhà Lịch sử Phương Tây Yamate

F

Điểm kết thúc

Thêm vào