Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Cửa hàng bán trực tiếp cá ngừ - Hiệp hội Ngư dân tỉnh Kanagawa

Urari Marché - Chợ cá・Chợ rau củ

Shotengai (Khu mua sắm) Misaki Shitamachi

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào