S

Điểm bắt đầu

Kem Gelato nông trại Lida

Vườn cây ăn quả Benkeikaju (BBQ thịt heo Miyaji)

Vườn bách thảo Enoshima Samuel Cocking, Ngọn hải đăng Enoshima Sea Candle

F

Điểm kết thúc

Thêm vào