S

Điểm bắt đầu

Đài tưởng niệm Kaiko Takeshi

Chigasaki Southern C

Con đường phía Nam (Southern Street)

Phố Yuzo

F

Điểm kết thúc

Thêm vào