S

Điểm bắt đầu

Công viên Wakamiya, Vườn mơ

Nhà máy rượu sake Koganei

Nhà trọ Fukumotokan / Suối nước nóng Nanasawa (Một ngày ở suối nước nóng)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào