Bỏ qua đi vào nội dung chính
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên Văn hóa Dân gian Nhật Bản

Công viên Văn hóa Dân gian Nhật Bản

Bảo tàng nghệ thuật Taro Okamoto thành phố Kawasaki

Bảo tàng nghệ thuật Taro Okamoto thành phố Kawasaki

Cafeteria TARO

Cafeteria TARO

Khám phá Kogane-cho

Khám phá Kogane-cho

Bảo tàng Nghệ thuật Yokohama

Bảo tàng Nghệ thuật Yokohama

Bashamichi

Bashamichi

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Hayama

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Hayama

Nhà hàng Orange Bleue (bên trong Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Kamakura & Hayama)

Nhà hàng Orange Bleue (bên trong Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Kamakura & Hayama)

Bảo tàng Nghệ thuật Yokosuka

Bảo tàng Nghệ thuật Yokosuka

Bảo tàng Thủy tinh Venice, Hakone

Bảo tàng Thủy tinh Venice, Hakone

Caffe Terrazza Ukai ( Bảo tàng thủy tinh Venetian  Hakone (Rừng thủy tinh)

Caffe Terrazza Ukai ( Bảo tàng thủy tinh Venetian Hakone (Rừng thủy tinh)

Bảo tàng nghệ thuật Pola

Bảo tàng nghệ thuật Pola

Bảo tàng ngoài trời Hakone

Bảo tàng ngoài trời Hakone

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào