Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Kamakura Tezukuri Ya (in núi Phú Sĩ, gamaguchi)

Đền Tsurugaoka Hachimangu

BẢO TÀNG KAMAKURABORI

Di sản văn hóa Quốc gia Ichijo Ekan Sanso

Chùa Jōmyō kisen'an

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào