S

Điểm bắt đầu

Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Khu phố Nakamise - chùa Kawasakidaishi

Khu vực Noge

Chùa Phật giáo Gumyō

Phố mua sắm Gumyoji

Chuyến đi trên biển tại cảng hải quân Yokosuka

Bảo tàng tưởng niệm Verny

HUNGRYS

Phố Dobuita, Yokosuka

Tàu tưởng niệm MIKASA

Bảo tàng Nghệ thuật Yokosuka

Cửa hàng nhuộm Mitomi (Nhuộm cờ Tairyo-bata truyền thống)

Shotengai (Khu mua sắm) Misaki Shitamachi

Công viên Jogashima

Ngọn hải đăng Awasaki

F

Điểm kết thúc

Thêm vào