S

Điểm bắt đầu

Nhà máy Shonan làng Kirin (Chuyến tham quan trà chiều Kirin )

Đền Hiratsuka Hachimangu

Team lab Island, Công viên giải trí tương lai LaLaport Shonan Hiratsuka

F

Điểm kết thúc

Thêm vào