S

Điểm bắt đầu

Ryokusuian

Dainichi-do

Nước nguồn Harutake Yuusui

Thác Higeso (Thác của nhà sư có râu)

Lăng mộ chôn cất đầu của Minamoto no Sanetomo

Công viên Tahara-Furusato: Nhà hàng mỳ soba Shinonome

F

Điểm kết thúc

Thêm vào