Skip to main content
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Kishitei (Nhà tư nhân cổ)

Khách sạn Bảo tàng Atsugi (Suối nước nóng Tron)

Nhà máy rượu sake Koganei

Atsugi Hormones

Hoa anh đào dọc bờ sông của "Ikimonogakari"

Cửa hàng đặc sản "Atsumaru" thành phố Atsugi

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào